INTERNATIONAL COMMUNICATION SP. Z O.O #

International Communication Sp. z o.o

ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa

NIP 526-030-16-00

REGON 012503074
Kapitał zakładowy: 2 900 000zł

Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000081593

Kontakt:

International Communication Sp. z o.o

ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa

tel. (22) 516 47 03

biuro.zarzadu@grupazpr.pl

internationalcommunication.pl

Rada Nadzorcza: Brak
Zarząd: Paweł Szaniawski, Marcin Gębala

Udziałowcy:

TIME S.A.

 International Communication Sp. z o.o. jest nadawcą programów:

 • Radio SuperNova Gdańsk 90 FM

 • Radio SuperNova Jelenia Góra 89,1 FM

 • Radio SuperNova Kielce 104,6 FM

 • Radio SuperNova Kraków 88,8 FM

 • Radio SuperNova Nowy Sącz 92,4 FM

 • Radio SuperNova Opole 105,7 FM

 • Radio SuperNova Ostrołęka 90,3 FM

 • Radio SuperNova Konin 106 FM

 • Radio SuperNova Szczecin 93,2 FM

 • Radio SuperNova Trzebnica 89,5 FM i 97,3 FM

 • Radio SuperNova Warszawa 89,8 FM

 • Radio SuperNova Wrocław 105,5 FM

 

Informacje o beneficjencie rzeczywistym International Communication Sp. z o.o. można uzyskać w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych pod adresem Portal Podatkowy Usługi - ADCRBR (podatki.gov.pl). Beneficjentami rzeczywistymi są: Agata Benbenek, Zbigniew Benbenek.

 

Usługi medialne, platformy udostępniania wideo oraz dzienniki lub czasopisma dostarczane lub wydawane przez podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) znajdują się pod tym link - Link

 

Informujemy, iż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji, zaś nadawca – International Communication Sp. z o.o. podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.